Sportovní a kulturní komise

Předseda komise:

Mgr. Jana Secová

Členové:

Renáta Burešová, MBA
Jan Nevola
Hana Franková, MPA
Dana Masárová
Ing. Jiří Klos
Šárka Moravcová
Bc. Pavel Blahut
Mgr. Filip Pelikán