Bytová komise

Předseda komise:

Hana Franková, MPA

Členové:

Yveta Sekeráková
Jana Dřímalová
Katarína Žabenská
Mgr. Jana Secová
Jana Pagáčová, MBA
Petr Šrámek
Ing. David Kenkuš, MBA