Investiční komise

Předseda komise:

Lukáš Mikula, MPA

Členové:

MUDr. Ivana Chudobová
Ing. Jiří Klos
Aneta Mišunová
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
doc. Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D., DiS.