Aktuálně

Důležité sdělení k zápisu do MŠ
7 3 2013

Důležité sdělení k zápisu do MŠ

Na základě dohody se zřizovatelem proběhne zápis do Alternativní mateřské školy OstravaMariánské Hory, U Dvoru 22a, příspěvkové organizace, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory ve vedlejší Křesťanské mateřské škole Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizaci

Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012, kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů
3 1 2013

Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012, kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů

Označení psa čipem a přihlášení chovatele do evidence vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele. V našem obvodu je to kancelář č. 35a, 1. poschodí, tel. 559 459 223, email bystrianska@marianskehory.cz

Radnice poskytuje praxi studentům
9 11 2012

Radnice poskytuje praxi studentům

Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol mohou absolvovat praxi na Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. „Ve školním roce 2012/2013 je na naší radnici, mimo jiné, realizována praxe studentů druhého a třetího ročníku Vyšší odborné školy SOKRATES,“ uvedla tajemnice Pavla Uhrová, která v pátek 9. listopadu přivítala na radnici vyučující a studenty této školy společně se zástupci německé partnerské školy Berufsbildende Schule "Eike von Repgow", Magdeburg.

Prvňáčci usedli do školních lavic
7 9 2012

Prvňáčci usedli do školních lavic

V pondělí 3. září 2012 zahájilo 53 prvňáčků svůj první školní rok na Základní škole Gen. Janka v Ostravě – Mariánských Horách. Prvňáčky přišla pozdravit starostka městského obvodu Ing. arch. Liana Janáčková společně s panem 1. místostarostou RSDr. Jiřím Boháčem. Společně s dětmi byli ve třídách jejich rodiče.

Zloděj kanalizačních poklopů dopaden
17 7 2012

Zloděj kanalizačních poklopů dopaden

Reportáž TV Polar o dopadení zloděje kanalizačních poklopů

Oznámení pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
19 4 2012

Oznámení pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Magistrát města Ostravy upozorňuje na skutečnost, že původní zvláštní označení motorového vozidla O1 označující osobu zdravotně postiženou je platné maximálně do 31.12.2012, pokud jeho držitel nemá v průkazu ZTP nebo ZTP/P uvedeno dřívější datum.

Na radnici ovládají čtyři pracovníci znakovou řeč
3 4 2012

Na radnici ovládají čtyři pracovníci znakovou řeč

S neslyšícími, nedoslýchavými či hluchoněmými dnes mohou lépe komunikovat úředníci z radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o zkvalitnění služeb a částečné odstranění komunikačních bariér, aby si neslyšící klienti vyřídili své záležitosti bez účasti tlumočníka.

Nápravná opatření Laguny Ostramo
14 12 2011

Nápravná opatření Laguny Ostramo

Výroba, ukládání a spalování certifikovaného výrobku GEOBAL 4 - prezentace od firmy GEOSAN GROUP.

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Propagace Čertoviny
30 11 2011

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Propagace Čertoviny

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Propagace Čertoviny

Provozní řád trhů
30 11 2011

Provozní řád trhů

Provozní řád trhů

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích
30 11 2011

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích

Změny v dani z nemovitosti od 1.1.2011
30 11 2011

Změny v dani z nemovitosti od 1.1.2011

Změny v dani z nemovitosti od 1.1.2011

Čištění komínů - zákonná povinnost!
30 11 2011

Čištění komínů - zákonná povinnost!

Čištění komínů - zákonná povinnost!

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?
30 11 2011

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?

Státní podpora sportu pro rok 2011
30 11 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
30 11 2011

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Bedřiška žije
30 11 2011

Bedřiška žije

Bedřiška žije

Pilotní část inteligentního dopravního systému
30 11 2011

Pilotní část inteligentního dopravního systému

Navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části Ostravy už jede naostro. Tato navigace patří k pilotní části projektu „Inteligentní dopravní systémy“, realizovaného městem Ostravou. Zároveň jsou dnes do plného provozu spuštěny webové stránky s aktuálními informacemi o dopravě, a to na adrese www.doprava.ostrava.cz.

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody
30 11 2011

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu vývozu odpadních vod z předčistících zařízení - septiku nebo domovní čistírny odpadních vod

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
30 11 2011

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky