Aktuálně

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?
30 11 2011

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?

Kdo byl volen na radnici v Mariánských Horách?

Státní podpora sportu pro rok 2011
30 11 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
30 11 2011

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

KÚ MSK - Informace o oznámení záměru „Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava” podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Bedřiška žije
30 11 2011

Bedřiška žije

Bedřiška žije

Pilotní část inteligentního dopravního systému
30 11 2011

Pilotní část inteligentního dopravního systému

Navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části Ostravy už jede naostro. Tato navigace patří k pilotní části projektu „Inteligentní dopravní systémy“, realizovaného městem Ostravou. Zároveň jsou dnes do plného provozu spuštěny webové stránky s aktuálními informacemi o dopravě, a to na adrese www.doprava.ostrava.cz.

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody
30 11 2011

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu vývozu odpadních vod z předčistících zařízení - septiku nebo domovní čistírny odpadních vod

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
30 11 2011

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření
30 11 2011

Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření

Kontrola byla provedena u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem ul. Přemyslovců 63, Ostrava, v době od 26.1.2009 do 13.2.2009 zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, čtvrtá v pořadí, na základě usnesení rady města č. 2776/44 ze dne 27.11.2007, kterým rada města rozhodla realizovat v praxi změnu obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, odsouhlasené usnesením zastupitelstva města č. 612/12 ze dne 21.11.2007.

30 11 2011

Upozornění občanům – Obecně závazná vyhláška č. 10/2008

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy.

Zelená linka pro občany
30 11 2011

Zelená linka pro občany

Vedením města bylo rozhodnuto, že od 1. dubna 2008 bude občanům poskytována nová služba - telefonní linka pro hlášení neurgentních závad.

30 11 2011

Poruchy na veřejném osvětlení

Informujeme veřejnost, že nahlašování poruch bude pro lepší spolupráci s veřejností a lepší lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1.4.2008 do geografického informačního systému.

Změny v poplatcích
30 11 2011

Změny v poplatcích

Nový zákon o správních poplatcích nabyl účinnosti 16. ledna 2005. Přinesl zřízení nových a zvýšení spousty předchozích poplatků .

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"
30 11 2011

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"