Aktuálně

Do činnosti odborných komisí rady se může zapojit veřejnost
10 2 2015

Do činnosti odborných komisí rady se může zapojit veřejnost

Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se rozhodli zřídit tři odborné komise, které budou sloužit jako iniciativní a poradní orgány rady v oblasti sportu, kultury a bezpečnosti. V souvislosti s větším zapojením občanů obvodu do veřejného dění současně vedení obvodu vyhlásilo na členy jednotlivých komisí výběrová řízení. 

Hledáme neznámé fotografie z osvobozovacích bojů
10 2 2015

Hledáme neznámé fotografie z osvobozovacích bojů

Město Ostrava se obrací na své občany s výzvou o zapůjčení fotografií zachycujících průběh osvobozovacích bojů na dnešním území Ostravy přibližně v době od 25. dubna do 2. května 1945.

Radnice bude zveřejňovat smlouvy a objednávky na internetu
3 2 2015

Radnice bude zveřejňovat smlouvy a objednávky na internetu

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bude na webových stránkách www.marianskehory.cz zveřejňovat smlouvy a objednávky. Nařízení, které je v platnosti od 2. února, vydala tajemnice úřadu na základě požadavku rady městského obvodu a týká se smluv s finančním plněním nad 20 tisíc korun bez DPH a objednávek s finančním plněním nad 50 tisíc korun bez DPH uzavřených nebo vystavených městským obvodem. 

Mariánské Hory a Hulváky na darech rozdělí 150 tisíc korun
21 1 2015

Mariánské Hory a Hulváky na darech rozdělí 150 tisíc korun

Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásili „První výzvu roku 2015“ na poskytování finančních darů v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným. O finanční podporu až do výše 20 tisíc korun mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace, spolky, ale také fyzické osoby a jiné subjekty realizující své aktivity na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Na radnici v Mariánských Horách můžete platit kartou
15 1 2015

Na radnici v Mariánských Horách můžete platit kartou

Od ledna tohoto roku je na Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky možné hradit poplatky prostřednictvím platebních karet. O zavedení platebního terminálu rozhodlo vedení radnice v rámci modernizace a zkvalitňování služeb občanům. Platební terminál, který akceptuje všechny běžně používané platební karty, je umístěný v pokladně úřadu, v přízemí budovy A na ulici Přemyslovců 63. 

Děti a rodiče na ozdravném pobytu
12 1 2015

Děti a rodiče na ozdravném pobytu

Děti z mateřských škol zřízených městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky pojedou díky získané dotaci od Moravskoslezského kraje na ozdravný pobyt do Beskyd. Akce je rozdělena do dvou čtrnáctidenních turnusů a zúčastní se jí celkem 70 dětí předškolního věku v doprovodu jejich rodičů. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 980 tisíc korun, přičemž 500 tisíc je hrazeno z dotace kraje a zbylou část nákladů uhradí městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ze svého rozpočtu, který v prosinci loňského roku schválili zastupitelé.

Plán zimní údržby pro rok 2014 až 2015
7 1 2015

Plán zimní údržby pro rok 2014 až 2015

Plán zimní údržby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2014-2015. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za případné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

Rozpočet Mariánských Hor a Hulvák na rok 2015 je 179 milionů
2 1 2015

Rozpočet Mariánských Hor a Hulvák na rok 2015 je 179 milionů

Mariánské Hory a Hulváky budou v roce 2015 hospodařit s rozpočtem ve výši 179 milionů korun. Na svém prosincovém zasedání ho jako vyrovnaný schválili zastupitelé městského obvodu, přičemž celkové zdroje rozpočtu činí 179 497 000 korun a ve stejné výši jsou naplánovány i výdaje. Zhruba 14 milionů korun z nich jsou výdaje kapitálové. Ty by měly směřovat především na investice v rámci oprav bytového fondu, rekonstrukce zahrad mateřských škol a místních komunikací, částečnou rekonstrukci Mariánského náměstí a pokračování regenerace sídliště Vršovců. 

Vánoční přání a PF 2015
22 12 2014

Vánoční přání a PF 2015

Obyvatelům a návštěvníkům
našeho městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

Liana Janáčková předsedkyní Sboru starostů
2 12 2014

Liana Janáčková předsedkyní Sboru starostů

Starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková byla v úterý 2. prosince zvolena předsedkyní Sboru starostů městských obvodů statutárního města Ostravy. Nahradila tak ve funkci svého předchůdce Lumíra Palyzu, bývalého starostu městského obvodu Poruba, který je v současnosti 1. náměstkem ostravského primátora. 

Radní odblokovali rekonstrukci zastávek Prostorná
14 11 2014

Radní odblokovali rekonstrukci zastávek Prostorná

Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na schůzi, která se uskutečnila tento týden, rozhodli o revokaci svého zamítavého stanoviska z dubna tohoto roku a souhlasili s tím, aby Dopravní podnik Ostrava a. s. vstoupil na pozemky v oblasti ulice 28. října a začal realizovat plánovanou rekonstrukci tramvajových nástupišť Prostorná.

Občané se mohou vyjádřit k tomu, jak bude vypadat sídliště Vršovců
9 11 2014

Občané se mohou vyjádřit k tomu, jak bude vypadat sídliště Vršovců

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky začalo provádět první kroky vedoucí k celkové regeneraci sídliště Vršovců. V rámci úvodní etapy regenerace, která byla před několika dny již ukončena, došlo k opravě hlavního páteřního tahu pro pěší vedoucího sídlištěm, k modernizaci prvků kolem něj a k vybudování nového hřiště pro děti.

Mariánské Hory a Hulváky mají nové vedení
4 11 2014

Mariánské Hory a Hulváky mají nové vedení

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Mariánských Hor a Hulvák, které se uskutečnilo v úterý 4. listopadu, bylo zvoleno nové vedení městského obvodu. Funkci starostky již po sedmé obhájila Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ), 1. místostarostou se stal Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ) a pozice dalších dvou místostarostů budou v příštích letech zastávat Jiří Boháč (KSČM) a Jana Pagáčová (KDU-ČSL).

Změna v povolování kácení stromů a dřevin
23 10 2014

Změna v povolování kácení stromů a dřevin

Od 1. listopadu 2014 bude platit nová úprava Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a polování kácení, ve znění pozdějších změn a doplňků. Nová, myslím pro občany nejdůležitější úprava (zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 222/2014 Sb., ) ruší ustanovení o dřevinách rostoucích v zahradách („zahrada je pozemek u bytového domu nebo rodinného domu ..…“ citace z vyhlášky).

Slavnostní kolaudace poslední etapy regenerace sídliště Fifejdy I
8 10 2014

Slavnostní kolaudace poslední etapy regenerace sídliště Fifejdy I

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zve občany na slavnostní kolaudaci poslední etapy akce Regenerace sídliště Fifejdy I, která se bude konat ve středu 8. října od 16 hodin na novém parkovišti u věžového domu na ulici Gen. Hrušky 23 (žlutomodrá fasáda). Touto etapou končí třináctileté úsilí o změnu prostředí v tomto sídlišti. Konečně je hotovo! Přijďte to s námi oslavit.

Prvňáčci dostali nejhezčí Čertovské pohádky letošního roku
7 10 2014

Prvňáčci dostali nejhezčí Čertovské pohádky letošního roku

Stejně jako v minulých letech, i v roce letošním dostali žáci prvních tříd Základní školy Gen. Janka v Ostravě – Mariánských Horách od vedení městského obvodu dárek v podobě audio CD s nejhezčími Čertovskými pohádkami. V rámci stejnojmenné literární soutěže, tentokrát s podtitulem Čerti a zvířátka, je vymyslely ostravské děti. Vypravěčům dvaceti pohádek propůjčili hlasy moderátoři Hitrádia Orion, herci Divadla loutek Ostrava, starostka Liana Janáčková a místostarostové Jiří Boháč a Jiří Jezerský, natáčelo se od července do září.

Mateřská škola Gen. Janka bude mít novou zahradu
1 10 2014

Mateřská škola Gen. Janka bude mít novou zahradu

Děti z Mateřské školy Gen. Janka si budou brzy hrát na nové zahradě. Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se rozhodlo na rekonstrukci použít finanční prostředky z investičního transferu města Ostravy a vlastních zdrojů. Původní rozložení zahrady zůstane zachováno, ale vše, co je uvnitř se opraví a zmodernizuje. Dojde k předláždění a opravám bývalé zpevněné plochy, vznikne prostor pro ohniště a také pro basketbalový koš.

Probíhá první fáze regenerace sídliště Vršovců
25 9 2014

Probíhá první fáze regenerace sídliště Vršovců

Po několikaleté regeneraci sídliště Fifejdy I, která bude za několik dní ukončena, vedení městského obvodu rozhodlo začít s úpravami sídliště Vršovců. Práce na první části regenerace druhého největšího sídliště v Mariánských Horách a Hulvákách v těchto dnech již probíhají. Jejich cílem je opravit hlavní páteřní tah pro pěší, který vede sídlištěm, a zmodernizovat prvky kolem něj.

Od příštího roku na úřadu zaplatíte platební kartou
16 9 2014

Od příštího roku na úřadu zaplatíte platební kartou

V rámci modernizace a zkvalitňování služeb občanům bude od 1. ledna příštího roku na pokladně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zaveden platební terminál s možností úhrady poplatků prostřednictvím platebních karet. „Často se stává, že na úřad chodí lidé, kteří u sebe nemají peníze v hotovosti a platbu kartou by přivítali. Zavedení bezhotovostního platebního styku proto podpořili všichni radní obvodu a také vedoucí jednotlivých odborů,“ řekla tajemnice úřadu Pavla Uhrová a dodala, že možnost placení v hotovosti zůstane samozřejmě i nadále zachována.

Výměny plastových oken pokračují
4 9 2014

Výměny plastových oken pokračují

Na základě rozhodnutí vedení městského obvodu se stará dřevěná okna v nájemních bytech již několik let postupně mění za nová okna plastová. V letošním roce se výměna týkala například bytů na ulicích Sušilově 1 a Korunní 63, ale také na Klicperově 9 a Závišově 4, kde byly práce ukončeny teprve nedávno. V následujících dnech se plastových oken dočkají ještě nájemníci obecních bytů na ulicích Přemyslovců 24 a 26, plastová okna nejpozději v průběhu listopadu budou vyměněna také v bytech na Mariánském náměstí 3 a 11.