Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření

30/11 2011

Kontrola byla provedena u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem ul. Přemyslovců 63, Ostrava, v době od 26.1.2009 do 13.2.2009 zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, čtvrtá v pořadí, na základě usnesení rady města č. 2776/44 ze dne 27.11.2007, kterým rada města rozhodla realizovat v praxi změnu obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, odsouhlasené usnesením zastupitelstva města č. 612/12 ze dne 21.11.2007.

Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření