Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vandalové ničí koše i popelníky

Poslední změna: Čtvrtek 09.08.2018 14:57

Zřejmě přebytek volného času způsobuje, že v poslední době vandalové a zloději působí našemu obvodu nezanedbatelné škody na majetku. Mariánskohorská radnice tak stále častěji vynakládá finanční prostředky na opravy poškozeného zařízení.

Dodávka a instalace odpadkových košů za 48 tisíc korun, odstranění zničených popelníků, které slouží jen necelé dva roky, v hodnotě 20 tisíc korun – to je jen část škod, které musel městský obvod uhradit, a které se připisují na vrub „tvůrčím“ aktivitám vandalů nejen v posledních měsících.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky investuje nemalé částky do rozvoje a údržby, do oprav a rekonstrukcí budov, komunikací, údržby zeleně, dětských hřišť aj., protože má zájem na tom, aby byl náš obvod krásný a čistý. Přestože radnice má svůj majetek pojištěný, a část peněz za odstraňování následků vandalismu se jí tak vrátí, podle zástupců radnice jde o prostředky, které by se daly využít smysluplněji.

Vadí nám, když musíme neustále vyměňovat uhořelé a poničené odpadkové koše. Mohli bychom koše instalovat i do jiných míst, kde zatím nejsou, ale musíme stále vyměňovat a opravovat ty rozbité. Místa, kde k tomu dochází, jsou stále stejná a možná i ti ‚ničitelé‘ jsou stále stejní,“ konstatuje starostka Liana Janáčková.

Nejsou to však jen odpadkové koše. Novinkou se v posledním roce stalo zejména ničení popelníků, které nechala radnice instalovat předloni. Ty přitom vznikaly právě s myšlenkou zmírnění nepořádku v ulicích. Jednotlivé popelníky byly instalovány na sloupy veřejného osvětlení mezi odpadkové koše, aby kuřáci měli vždy možnost odhodit nedopalek jinam než na zem.

Tady nám už došla trpělivost. V lokalitách, kde byly popelníky opakovaně poničeny, je již nebudeme nahrazovat. Naopak v místech, kde si lidé dokážou služby vážit a využívají ji, budeme rádi investovat do jejich rozšíření,“ vysvětluje místostarosta Patrik Hujdus a dodává: „Máme radost, když se nám daří měnit obvod k lepšímu. Pokud nějaký nový nápad najde své využití a občané ho ocení, taková práce nás baví. Najdou se bohužel taková individua, která si neváží ničeho a prostředí kolem sebe ničí. Na jejich konání je potřeba adekvátně reagovat.“

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »