Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

V obecních bytech probíhá instalace hlásičů požáru

Poslední změna: Pátek 21.06.2019 11:11

Dva tisíce hlásičů požáru se v průběhu těchto dní instaluje do všech obecních bytů v Mariánských Hor a Hulvák. Jedná se o společnou akci města a obvodu, kdy město koupilo hlásiče a obvod je nechává nájemníkům připevnit do bytů. Město nakoupilo pro obvody detektory oxidu uhelnatého a požární hlásiče za zhruba 2, milionu korun.

Z dvou tisíc bytů, které jsou v majetku našeho obvodu, jsme ve všech 300, které jsou vybaveny karmou, instalovali detektory CO na náklady našeho městského obvodu již před více než dvěma lety a v rámci této akce jsme se rozhodli rozšířit instalaci i do těch bytů, které disponují plynovými kotli. Požární hlásič v žádném bytě ještě nemáme, proto samozřejmě akci vítáme. Máme však představu, že v bytech třípokojových a větších budeme na rozdíl od jiných obvodů z důvodu větší bezpečnosti montovat hlásiče dva,“ říká Patrik Hujdus, starosta městského obvodu.

Během letních měsíců tak budou obě zařízení instalována do všech obecních bytů. Instalace provádí na své náklady městský obvod. Techničtí pracovníci, kteří budou montáž provádět, zároveň využijí aktuální přístup do jednotlivých bytů k souběžně provedené kontrole a zmapování stavu plastových oken v obecních bytech.

Nájemníci mohou být v případě zájmu poučeni, jak se mají o okna starat. Povinnost řádně o svěřený majetek pečovat je samozřejmě povinností nájemníků, na druhé straně je zřejmé, že po dobu existence plastových oken jejich kvalita prošla výrazným vývojem a výrobky, které se na našem trhu objevily jako první, by dnes náročnými technickými normami neprošly. Kontrola stavu plastových oken tak umožní vyhodnotit nutnost oprav.

Rádi bychom požádali občany o spolupráci, o zpřístupnění bytů, a tím umožnění instalace těchto bezpečnostních prvků společně s kontrolou oken. Jedná se o jejich vlastní životy, bezpečí a komfort, o které se chceme starat,“ doplnil místostarosta Vladimír Řezáč.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »