Upozornění občanům – Obecně závazná vyhláška č. 10/2008

30/11 2011

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy.

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy.

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2008