Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská

8/11 2023

Statutární město Ostrava prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v současné době dokončuje realizaci projektu, jehož cílem je vybudování spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská z dlažby mezi zastávkami MHD J. Trnky a Sídliště Fifejdy pro zvýšení bezpečnosti chodců.

Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0000501.

Veřejná zakázka je realizována v rámci 40. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1, která má zvýšit kvalitu života ve městech a na venkově. Účelem dotace dle tohoto programu je výstavba, modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty, projekt by měl být ukončen do listopadu 2023.

Předpokládané náklady na výstavbu spojovacího chodníku jsou 2 355 280 Kč vč. DPH z toho dotace IROP činí 1,9 milionu Kč a zbývající prostředky uhradí městský obvod ze svého rozpočtu.

Zhotovitelem stavby bude DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, 70300 Ostrava – Vítkovice, IČO 27812791.

Projekt „Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská“ je spolufinancován Evropskou unií.