Parkování (nejen) v ulici Gen. Hrušky je složité

6/11 2023

V posledních dnech rezonuje na sociálních sítích téma parkování v ulici Gen. Hrušky, kdy řidiči vozů dostávají pokuty za podélné parkování v ulici a taky další lidé jsou nespokojeni s počtem parkovacích míst v oblasti. Dovolte mi k tomuto tématu napsat pár informací a pak i několik návrhů řešení.

Parkování (nejen) v ulici Gen. Hrušky je složité

Nejdříve fakta. 

Když se v minulosti realizovala regenerace sídliště a vybudování parkovacích ploch, vycházelo se z nějakého předpokládaného počtu automobilů a možností daného území, aby na úkor parkovacích ploch sídliště nepřišlo o zeleň. Optimální varianta, která se zdála být dostačující před lety, je dnes nevyhovující. 

Ulice v oblasti je úzká a svými rozměry při oboustranném provozu neumožňuje podélné stání, protože by jednak došlo k porušení zákona o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, a hlavně by provoz byl pro řidiče vozů, ale i chodce nebezpečný. 

Po sociálních sítích kolují fámy o tom, že radnice na místo posílá strážníky, aby lidi terorizovali a rozdávali pokuty. To je nesmysl, všichni chápeme složité parkování na sídlišti a rozhodně nikoho nevyzýváme k tomu, aby zvyšoval kontrolní činnost a „šikanoval lidi“, jak to někteří pisatelé nazvali. Policisty a strážníky evidentně volá někdo z oblasti, komu stojící vozidla vadí. Nutno říct, že na to má právo a pokud takový podnět bezpečnostní složky dostanou, musí ho logicky řešit.

Někdo to neuslyší rád, ale pravda je taková, že ten, kdo zaparkuje v rozporu s vyhláškou, si má být vědom porušení pravidel. Následně si stěžovat, že za to dostal pokutu, a plakat na sítích mi přijde dětinské. Jsme dospělí lidé a pokud se dopustíme nějakého přestupku, umíme předpokládat, že může přijít sankce. 

Je to nepříjemné už teď, aut navíc plynule přibývá a místa bude vždycky málo. Podobné problémy řeší v mnoha městech a naše Fifejdy nejsou výjimkou, sídliště prostě není nafukovací. Najít optimální řešení není snadné, protože každé opatření má své klady a zápory. My se jimi samozřejmě zabýváme a fakticky permanentně přemýšlíme nad tím, jak lidem v oblasti ulevit. Existuje několik možností, co by šlo udělat. 

1)

PARKOVACÍ KARTY

Někteří obyvatelé sídliště se čas od času ptají, zda by nebylo řešením zavést systém parkovacích karet, který funguje například v Moravské Ostravě a nebo taky u nás v oblasti Fráni Šrámka a Zelené, kde ovšem připravujeme průzkum týkající se toho, zda dnes přináší takový efekt, jaký jsme očekávali při zavedení. Karty by rozhodně z oblasti vymístily automobily řidičů, kteří na Fifejdách nebydlí. Problém karet ale je, že i když si ji někdo koupí, automaticky mu to negarantuje parkovací místo. A protože všichni vnímáme, že aut bydlících osob je více než parkovacích míst, neuspokojíme všechny. Navíc má systém několik dalších nevýhod. Karta pro druhé auto stojí významně více, bavíme se o skokovém nárůstu zhruba z pětistovky na tři tisíce korun. Kdo bydlí v podnájmu a nemá trvalé bydliště, kartu nezíská, ani ten, kdo používá firemní vozidlo, které nemá formálně svěřeno k soukromému používání. Nepohodlí může vzniknout i ve chvíli, kdy na návštěvu přijede někdo z rodiny, přítel, nebo kdy si nájemník přivolá opraváře. Tito lidé v zóně nebydlí a bez karty budou mít málo možností k parkování. Zavedení karet na sídlišti proto osobně nepreferuji a nepovažuji ho za šťastné, ale pokud by si to většina obyvatel sídliště přála, bránit tomu naše radnice rozhodně nebude.

2)

PARKOVACÍ DŮM

Již před deseti lety, kdy jsem nebyl starostou, se debatovalo o možnosti zřídit v oblasti parkovací dům. Tehdejší vedení obvodu se myšlenkou vážně zabývalo, ale k realizaci nikdy nedošlo. Mimo jiné také z důvodu vysokých nákladů na vybudování takové stavby. Před několika měsíci jsme myšlenku vybudování parkovacího domu znova otevřeli a nechali zpracovat studii, která by nám řekla, jaká místa na sídlišti jsou pro případný parkovací dům vhodná. Existují zhruba tři místa, kde bychom stavbu mohli zvážit. Například na místě současného parkoviště v ulici Gen. Hrušky, které by se o patro zvýšilo, případně u hodin na druhé straně sídliště. Parkovací dům na zcela nové ploše, který by přinesl dvě patra zcela nových parkovacích míst by pak mohl vyrůst v zeleném prostoru vedle současného parkoviště v blízkosti Budoucnosti z ulice Novinářské. Ulehčili bychom sídlišti od automobilů, ale přišli o nemalý kus travnaté plochy. Toto je navíc ze všech možných řešení to, které není jen o vůli, ale především o dostatku finančních prostředků, které aktuálně v rozpočtu obvodu nejsou a bude třeba je v průběhu následujících let najít.

3)

JEDNOSMĚRKA

Protože je cesta v ulici Gen. Hrušky úzká a při obousměrném provozu neumožňuje podélné parkování, pracovníci odboru místního hospodářství nechali ve spolupráci s projektanty zpracovat variantní řešení, v rámci kterého by se ulice ve směru od ulice Přemyslovců až po křižovatku v úrovni Baumaxu, kdy se ze sídliště vyjíždí na ulici Novoveskou, zjednosměrnila. Jednosměrky nebývají příliš oblíbené, ale s ohledem na dopravní situaci v určitém ohledu dokážou vyřešit problém. Pokud bychom si zvykli, že budeme do této části sídliště vjíždět pouze jednou stranou, docílíme bez stavebních zásahu takovou úpravu, která lidem bydlícím ve věžácích umožní parkovat podél cesty a chodníku. Umím si ale představit, že se řadě obyvatel se nové omezení líbit nebude, na vjíždění a vyjíždění z lokality jsou řadu let zvyklí a bude to pro ně nepříjemná změna a pro mnohé i komplikace. Tuto úpravu již schválil dopravní inspektorát a je pouze otázkou času, kdy by se zavedla. Úřad nechtěl komplikovat už tak složitou situaci související s komplexní rekonstrukcí ulice Přemyslovců a uzavírkami. V zásadě ale lze jednosměrku, která by podélné parkování umožnila, zřídit hned.

4)

PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Pokud by ulice Gen. Hrušky zůstala obousměrná v celé délce, šlo by zajistit parkování v ulici částečně na chodníku. Tato varianta se aktuálně začala projektovat, aby mohla být projednána s kompetentními orgány. Podle pravidel by ale na chodníku měl zůstat pro pěší 1,5 metru prostor. To je komplikace, která by v některých úsecích mohla přinést požadavek na faktické zrušení chodníku a přemístění chodců blíž k domům v ulici Gen. Hrušky, kde chodník rovněž máme, ale lidé jsou zvyklí využívat oba a nevyhovíme logicky každému. Současně by bylo nutné zajistit nájezdy přes obrubníky na chodník a v tomto případě se již bavíme o investici, která by stavební zásahy finančně pokryla, protože jen tak pustit auta na chodník podle platných zákonů a pravidel není možné. Jsme připraveni i toto řešení zvážit, podnět projektantům už jsme zadali. Jakmile bude návrh zkreslený do podoby, o které bude možné diskutovat, ihned se do toho pustíme. Ani tato varianta ale není zcela optimální.

Zvykl jsem si, že nevyhovíme všem. Stejně tak nemám rád, když se o věcech jen mluví a výše uvedené návrhy proto nejen diskutujeme, ale zadali jsme i kompetentním odborníkům jejich zpracování do návrhů, abychom následně mohli zvážit, která varianta je nejméně špatná. 

Budu rád, když se i obyvatelé sídliště vyjádří. Proto jsme připravili dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého zjistíme většinový názor a budeme vědět, jakou variantu by lidé v oblasti preferovali. Dotazníky budou adresné a obyvatelé sídliště je do svých poštovních schránek obdrží v nejbližších dnech. Prosím všechny, kterých se daná problematika týká, aby jste se do průzkumu zapojili a dali nám vědět, zda některé z možných řešení vnímáte jako nejlepší, případně jste doplnili i jiný svůj názor týkající se dané problematiky.

Tato výzva ale je směřována i do jiných oblastí našeho městského obvodu. Vím, že situace s parkováním je složitá na více místech a řešení bude vždy komplikované, protože i další části Mariánských Hor a Hulvák mají svou kapacitu a nejdou nafouknout. Pokud Vás ale konkrétní situace trápí a máte podnět, kterým bychom se měli zabývat, napište také.

Děkuji Vám.

Patrik Hujdus,
starosta