OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

30/11 2011

Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu vývozu odpadních vod z předčistících zařízení - septiku nebo domovní čistírny odpadních vod

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu vývozu odpadních vod z předčistících zařízení - septiku nebo domovní čistírny odpadních vod

 

OVaK - Postup pro snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody