Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Nová pítka pro ptáčky už mají konkrétní podobu

Poslední změna: Pondělí 07.10.2019 15:48

Pracovníci radnice rozmístili v průběhu srpna po Mariánských Horách a Hulvákách pítka pro ptáky a drobné živočichy. Nově jsou například v areálech mariánskohorských školek a u ZŠ Gen. Janka, v parčíku před farou či u Domu s pečovatelskou službou v ulici Novoveské.

Pítka nechalo zakoupit vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák na základě hlasování obyvatel v obvodu ve třetím ročníku participativního rozpočtu, nazvaného Radnice pro lidi – lidé pro obvodu, z něhož vyšel nápad na jejich pořízení jako jeden z vítězných. Mají sloužit nejen ptákům, ale i dalším drobným živočichům, jako jsou čmeláci nebo motýli. Jednotlivá kovová pítka jsou instalována na sedmi místech vždy po dvou kusech a náklady na jejich pořízení mírně přesáhly 13 tisíc korun.

V našem obvodě se příliš nevyskytují přirozené vodní plochy, a ptáci jsou tak závislí do značné míry na dešťových srážkách, kterých je v posledních letech nedostatek. Pokusili jsme se vybrat taková pítka, která navíc esteticky doplní veřejný prostor. Jsem ráda, že lidé vidí, jak se jednotlivé návrhy participativního rozpočtu stávají skutečnými, a doufám, že to bude inspirace pro ostatní, aby přihlásili své nápady do právě probíhajícího čtvrtého ročníku tohoto projektu,“ uvedla 1. místostarostka Jana Pagáčová, která spolu s navrhovatelkou pítek slavnostně jejich provoz zahájila. Podrobné informace o participativním rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz.

Ornitologové tuto činnost vítají, především v zástavbách totiž ptákům chybí voda. Potřebují přitom alespoň dvakrát denně pít a také se koupat. Do plnění těchto malých nádržek vodou se může zapojit každý a díky jejich umístění se ptáčky začaly starat zejména děti, které se jejich pozorováním také lecčemus přiučí. A jak nápad vlastně vznikl?

„V loňském suchém létě, když jsem viděla zoufalství ptáků okolo kašny, jak se nemohou napít, napadla mě právě pítka do veřejného prostoru. Až budete chtít děti naučit doplňovat pítko, láhev vody z domu je lepší než voda z kašen, která může být chemicky upravená. Dřívka v pítku zase zpřístupní vodu také včelkám a jinému hmyzu,“ vysvětlila autorka nápadu, Jana Krajíčková.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »