Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil dotační výzvu na rok 2023

20/12 2022

Vedení mariánskohorské radnice vyhlásilo dotační výzvu na poskytování neinvestičních účelových dotací pro příští rok. Jedná se o finanční podporu projektů z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, volného času dětí a mládeže i pomoci handicapovaným na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho obyvatel. V rozpočtu obvodu je na ně vyčleněno 500 tisíc korun.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil dotační výzvu na rok 2023

O příspěvky na své projekty realizované v tomto roce se mohou ucházet fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace či jiné subjekty působící na území obvodu v oblastech souvisejících s tematickým zaměřením programu.

„Neziskové aktivity náš městský obvod podporuje dlouhodobě. Zaměřujeme se především na pomoc organizacím, které celoročně pracují s dětmi a vytvářejí pro ně prostředí vhodné pro smysluplné trávení volného času. Rádi podpoříme ale i jednorázové projekty, které jsou zajímavé a přinášejí obyvatelům obvodu nějaký užitek,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou nebo osobně v podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v termínu od 16. do 23. ledna příštího roku. Formuláře žádosti a položkového rozpočtu, včetně dalších doporučení a rad, najdou zájemci na webových stránkách ZDE.