DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2023

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 4. schůzi konané dne 05. 12. 2022 pod č. usn. 3665/RMOb-MH/2226/4 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2023 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2023 (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 16. 1. 2023 do 23. 1.2023. Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat prostřednictvím elektronického formuláře systému EvAgend včetně všech příloh a zároveň postupovat dle Zásad pro poskytování dotací.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2023“ činí 500.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 1.000 Kč.

Bližší informace a formulář žádosti je možno získat:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor školství, kultury a volnočasových aktivit
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 10 (1. patro)

tel.: 599 459 211,
mobil: 720 979 180
e-mail: kunovjanek@marianskehory.cz¨

web: www.marianskehory.cz

 

Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2023

ŽÁDOST EvAgend

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml FormFiller pro Windows, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Formulář pro vyúčtování dotace

Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH

Rady a tipy pro podání žádosti

Rady a tipy pro podání vyúčtování dotace