Kontejnery na textil se přemístily za radnici

5/9 2019

Představitelé Mariánských Hor a Hulvák se rozhodli přemístit kontejnery na textilní odpad. Toto opatření obvod učinil v důsledku častého neoprávněného vybírání textilu a velkého nepořádku okolo kontejneru, s čímž souvisely i časté stížnosti občanů. Do kontejnerů na oblečení lidé vhazovali také běžný komunální odpad.

Kontejnery na textil se přemístily za radnici

Vedení obvodu projednalo s provozovatelem těchto oranžových kontejnerů, sociálním družstvem Diakonie Broumov, jejich přemístění ze stávajícího umístění v ulici J. Trnky za budovu radnice, kde bude větší možnost kontroly a případný nepořádek pomohou operativně uklidit pracovníci technických služeb.

Sběr použitého textilu v Mariánských Horách a Hulvákách má ekologicky charitativní charakter. Obyvatelé obvodu jsou proto žádáni, aby použitý textil a obuv neodkládali u kontejnerů na směsný komunální či tříděný odpad.