Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotační výzva roku 2018 vyhlášena!

Poslední změna: Pondělí 29.01.2018 10:40

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 74. schůzi konané dne 23.01.2018 pod č. usn. 2552/RMOb-MH/1418/74 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2018 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2018 (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 01.03.2018 do 09.03.2018. Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat na předepsaných formulářích včetně všech příloh a zároveň je nutno zaslat požadované soubory e-mailem administrátorovi dotačního programu dle Zásad.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2018“ činí 400.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 1.000 Kč.

Veškeré informace, Zásady (podmínky) dotačního programu a formuláře je možno nalézt zde.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »