Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotační výzva roku 2018

Poslední změna: Pondělí 03.12.2018 11:06
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 74. schůzi konané dne 23.01.2018 pod č. usn. 2552/RMOb-MH/1418/74 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2018. Poskytování dotací v této výzvě se řídí Zásadami (podmínkami) pro poskytování dotací v rámci "Dotační výzvy roku 2018".

V rámci této dotační výzvy jsou poskytovány výhradně účelové neinvestiční dotace ve výši 1.000 Kč - 50.000 Kč, a to za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti subjektů zajišťujících veřejné služby ve vazbě na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, např. v oblastech sportu, volného času občanů, dětí a mládeže, kultury nebo osob se znevýhodněním apod.

Konkrétní podmínky, postup a další potřebné informace jsou uvedeny v následujících dokumentech.

Administrátor dotačního programu:
Ing. Dana Gojná
tel.: 599 459 236
e-mail:

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 79. schůzi konané dne 03.04.2018 pod č. usn. 2718/RMOb-MH/1418/79 rozhodla o přidělení/částečném přidělení/nepřidělení jednotlivých dotací a také o vyřazení některých žádostí. Výsledky dotační výzvy můžete nalézt zde. Jednotliví žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni také individuálně v průběhu měsíce dubna 2018.

Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci "Dotační výzvy roku 2018"
Žádost o poskytnutí dotace
Položkový rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Smlouva o poskytnutí dotace
Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH
Formulář pro vyúčtování dotace
Rady a tipy pro psaní žádosti

Výsledky Dotační výzvy roku 2018

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »