Úřední hodiny

Základní informace o provozu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Kontaktní seznam zaměstnanců zde
Telefonní kontakt na ústřednu: 599 459 200 Podatelna: posta@marianskehory.cz

Úřadu

pondělí a středa:    8:00 - 11:30, 12.30 - 17:00

Ostatní dny po domluvě

Úterý a čtvrtek        8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Pátek                         8:00 - 12:00

Podatelna, pokladna a ohlašovna

pondělí a středa:    8:00 - 11:30, 12.30 - 17:00

úterý a čtvrtek        8:00 - 11.30, 12.30 - 14:00

pátek                         8.00 - 12:00

Informace o úřadu

Adresa

Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
Ostrava - Mariánské Hory
709 36

Telefon

599 459 102
599 459 200 (ústředna)

Fax

599 459 298

E-mail

ÚMOb MHaH:
Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák:

Podatelna elektronické pošty

E-mail: posta@marianskehory.cz

Datová schránka
 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
IDDS: nrcbfsn