Pracoviště úřadu

Přemyslovců 63, Ostrava

Adresa:
ÚMOb Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
70936 Ostrava

Call centrum: 844121314

Telefon: 599459102

Adresa elektronické podatelny:
posta@marianskehory.cz

ID datové schránky: nrcbfsn

IČ: 00845451/10

DIČ: CZ00845451

Přemyslovců 307/65, Ostrava

Adresa:
OSPOD - ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 307/65
70936 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599 459 229

Adresa elektronické podatelny:
posta@marianskehory.cz

ID datové schránky: nrcbfsn

IČ: 00845451/10

DIČ: CZ00845451