Před 100 lety

Před sto lety působil v Mariánských Horách Eduard Marhula. Tento vynikající hudebník byl ředitelem místní hudební školy (více na www.ostravaci.cz pod heslem Hudební škola) a varhaníkem právě postaveného kostela. A právě on, tehdejšímu starostovi, kterým byl MUDr. May, věnoval někdy kolem roku 1908 skladbu, kterou nazval Máj.

Podařilo se mi získat notový záznam tohoto hudebního daru a předal jsem ho k otextování, kam jinam, než Hudební škole Eduarda Marhuly na ulici Hudební v Mariánských Horách.

Zde je výsledek jejich umělecké činnosti - můžete si jej poslechnout.


Text: Jiří Mlčák
Zpěv: Adam Soustružník
Digitální klavír : Pavla Kukalová
Zvuková režie: Igor Vašut

Co říci závěrem? Lidové tvořivosti se meze nekladou. Každému, kdo by měl zájem hudbu Eduarda Marhuly otextovat, zašlu noty.

Ing. Jiří Jezerský