O Grmelovi

Obecním tajemníkem Čertovy Lhotky a později Mariánských Hor na začátku minulého století byl Jan Grmela. Studii o tomto vyjímečném muži nám v roce 1991 poskytla paní Cimalová, bývalá zaměstnankyně Archivu města Ostravy. Transformoval jsem její text do elektronické podoby a předkládám ho tímto všem přátelům historie našeho města.


Jiří Jezerský
radní Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky