Farmářské dny

Pan doktor Jan May, první starosta města Mariánskohorského, podepsal 14. listopadu 1907 TRŽNÍ ŘÁD, který vyslyšel volání místních obyvatelek po čerstvé nabídce „přírodních plodin“.

 

Patnáct stran tržního řádu (zde ke stažení) bylo projednáno, schváleno a uvedeno v život. Když si ho dnes pročítám, žasnu, jak důkladně a nekompromisně bylo stanoveno, co se může a co nesmí. Zajímavé bylo, že trhovci odváděli obci poplatky nejen za m2, ale i za komodity, které prodávali. Což bylo dopodrobna rozpracováno. Dovedu si živě představit, jak se při projednávání tržního řádu jednotliví radní zviditelňovali ve svých pozměňovacích návrzích.

 

A nyní to nejdůležitější. Po 113 letech jsem se rozhodl obnovit myšlenku přímého prodeje zemědělských výrobků, aby přebytky ze zahrad byly zužitkovány ku prospěchu nás všech – tak zvané FARMÁŘSKÉ DNY. Oslovil jsem řadu zainteresovaných skupin, aby na vhodném místě v centru Mariánských Hor nám občanům nabídly čerstvou zeleninu a jiné „domácí“ produkty. Jistě souhlasíte se mnou, že příprava a realizace tohoto projektu zabere svůj čas. Proto vydržme, abychom na podzim byli příjemně překvapeni. Držte mi palce.

 

Jiří Jezerský, radní Mariánských Hor a Hulvák, autor výše popsaného projektu