Zastupitelstvo zvolilo nové vedení v Mariánských Horách a Hulvákách

12/11 2020

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky má od minulého týdne nové vedení. K téměř kompletní obměně došlo na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 2. listopadu 2020, které bylo svoláno na žádost sedmi zastupitelů za ANO 2011, LEČO – Lepší a čistou Ostravu a ODS.

Zastupitelstvo zvolilo nové vedení v Mariánských Horách a Hulvákách

Důvodem ke svolání zastupitelstva byl zejména bod programu, který se opakovaně nedařilo probrat na řádných jednáních orgánů obce. Jednalo se o snížení počtu uvolněných zastupitelů, konkrétně Liany Janáčkové z funkce předsedkyně komise pro strategický rozvoj a investice, která byla dlouhodobě kritizována částí zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se bývalá koalice odmítala opětovně tímto tématem zabývat a nepřipustila veřejnou diskusi o faktické náplni práce paní Janáčkové a finančních nákladech spojených s její funkcí, rozhodlo se sedm zastupitelů svolat zastupitelstvo mimořádné.

Přestože na jednání zastupitelstva byla přítomna veřejnost i zástupci médií, včetně České televize, bylo jednání ze strany odvolávaného vedení značně emotivní.

V průběhu vyjednávání o zrušení funkce pro bývalou starostku se ukázalo, že starosta Patrik Hujdus ztratil důvěru dalšího zastupitele, místostarosty za hnutí Trikolóra Filipa Čmiela.

Na základě procesních protestů původního vedení bylo zastupitelstvem uloženo tajemníkovi radnice bezodkladně, v průběhu jednání, zajistit telefonickou veřejně reprodukovanou konzultaci se zástupcem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, a to JUDr. Adamem Furkem. Ten všem zastupitelům zodpověděl spornou otázku, týkající se možné změny programu, a potvrdil oprávněnost navrhovaného postupu jednání.

V dalším kroku pokračujícího veřejného jednání následovalo odvolání starosty Patrika Hujduse (NEZÁVISLÍ) a dalších tří místostarostů, tedy Jany Pagáčové (KDU-ČSL), Vladimíra Řezáče (Ostravak) a Yvety Sekerákové (KSČM).

Po veřejné diskusi byl většinou zastupitelů zvolen starostou Jiří Vávra (ANO 2011), který k celé situaci uvádí: „Původním záměrem byla úspora personálních a dalších nákladů v řádech milionů korun. Tyto ušetřené náklady mohou pomoci vykrýt očekávané snížení příjmů v době pandemie. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy i jeden z členů bývalého vedení nechtěl dále akceptovat stávající praktiky, podařila se nám provést větší změna. Chování a hospodaření minulého vedení jsem sledoval řadu let. Jako předseda kontrolního výboru jsem se seznámil s neúčelným a neefektivním čerpáním finančních prostředků. Toto bychom chtěli změnit. Občané našeho městského obvodu si to zaslouží.“

Nově vzniklá koalice má osm členů v patnáctičlenném zastupitelstvu, je složena ze zástupců ANO 2011, LEČO, ODS a Trikolóry. Zastupitelé také rozhodli o zrušení uvolnění pro výkon funkce u tří členů zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Novým 1. místostarostou – a zároveň statutárním zástupcem – byl zvolen Daniel Vaca (LEČO). Zbývajícími místostarosty se stali Petr Luzar (LEČO), Kamil Taube (ODS) a Filip Čmiel (Trikolóra). Všichni budou působit jako neuvolnění, což podle nového starosty Jiřího Vávry přinese další finanční úspory.

„My jsme před dvěma lety přijali zvolení bývalého vedení s naprostým klidem a respektem, proto jejich reakce při proběhlém jednání byla pro nás stěží pochopitelná. Doufáme, že se situace uklidní a u všech členů zastupitelstva brzy převáží racionalita, schopnost dále spolupracovat a řešit problémy obvodu,“ doplnil Jiří Vávra, starosta Mariánských Hor a Hulvák.

Jiří Vávra, starosta, v. r.
Daniel Vaca, 1. místostarosta
Petr Luzar, místostarosta
Kamil Taube, místostarosta
Filip Čmiel, místostarosta