Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zápisy do mateřských škol se blíží

Poslední změna: Pondělí 29.04.2019 14:08

Letošní zápisy dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se uskuteční v úterý 7. května od 8 do 16 hodin. Přečtěte si, na co se děti již teď mohou těšit.

Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace
Adresa:
Gen. Janka 1/1236, Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Bc. Marcela Žitvaiová
Telefon: 596 634 659
E-mail: msgenjanka.ova@tiscali.cz
Web: www.msgenjanka.cz

Mateřská škola Gen. Janka nabízí tři stejnorodé třídy a velkou prostornou zahradu s mnoha hracími prvky. Předškolní vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem „Putování s dětmi za sluníčkem“. Škola má vlastní kuchyni, která dbá na vyváženou a pestrou stravu. Po dohodě a ve vzájemné spolupráci s rodiči vycházíme vstříc i dětem s dietním omezením. Třídy školky každý rok průběžně vybavujeme didaktickými hračkami a pomůckami pro konkrétní věkovou skupinu dětí, pořádáme plavecké a lyžařské kurzy. V mateřské škole je v provozu relaxační místnost se spoustou grafomotorických prvků, infrasaunou a solnou jeskyní. Děti zde odpočívají a čerpají novou energii. Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky jezdíme na ozdravné pobyty, navštěvujeme projekt „Děti na startu“. V mateřince máme mnoho mimoškolních akcí, divadélka, karneval nebo rozloučení s předškoláky. Spolupracujeme také s rodiči, nabízíme jim různé akce, vánoční dílničky, společné posezení ke Dni matek a další. Školku si rodiče mohou prohlédnout v den zápisu, 7. května, od 8 do 16 hodin. Tiskopisy k přijetí dětí do mateřské školy si mohou vyzvednout v termínu od 15. do 30. dubna od 8 do 16 hodin v budově MŠ. K zápisu se dostaví s již vyplněnými podklady. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školky a na informačních plakátech. Rodiče se mohou informovat také telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Marcela Žitvaiová, ředitelka

Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace
Adresa:
Zelená 73/A, Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka:
Bc. Olga Křížová
Telefon:
596 624 021
E – mail:
zelena73@seznam.cz
Web:
www.mszelena73.cz

 

Mateřská škola Matrosovova 14/A, detašované pracoviště Mateřské školy Zelená 73/A,
příspěvková organizace
Adresa:
Matrosovova 14/A, Ostrava – Hulváky
Vedoucí učitelka:
Bc. Olga Gröplová
Telefon:
596 622 311
E-mail:
msov.matrosovova@centrum.cz
Web:
www.mszelena73.cz

Blíží se čas zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2019/2020 a naše obě pracoviště se na nové děti moc těší. Pokud patříte k moderním rodičům, pro které MŠ není jen hlídání dětí, a chcete, aby se vaše dítě všestranně rozvíjelo přirozenou cestou ve skupině vrstevníků nebo vyžadujete individuální přístup a respektování osobnosti dítěte, pak jste správně u nás!

Nabízíme pro vaše dítě kvalitní předškolní vzdělávání v příjemném a radostném a dětem přirozeném prostředí na dvou pracovištích: MŠ Zelená a MŠ Matrosovova.

Mateřskou školu Zelenou najdete na okraji Mariánských Hor v sousedství rozlehlého parku. Naši školní zahradu letos čeká celková rekonstrukce a děti se mohou těšit na spoustu nových herních prvků, hřiště, pískoviště, výukový altán, nové chodníky a rodiče jistě potěší nové bezpečné parkoviště přímo v areálu školy. Mateřská škola má pět tříd, běžné i speciální zaměřené na logopedickou péči, máme vlastní kuchyň, která byla již dvakrát oceněna za poskytování dietního stravování a zdravých, velmi chutných jídel. Všechny třídy jsou nově a esteticky vybaveny nábytkem, didaktickými i výukovými pomůckami. Provozní dobu zde máme od 6 do 17 hodin. 

Druhou Mateřskou školu Matrosovovu najdete v klidné části Mariánských Hor – v Hulvákách, a je nově zrekonstruovaná, s krásnou a moderní zahradou s herními centry, ohništěm a amfiteátrem.

V MŠ jsou tři věkově smíšené třídy, které jsou vkusně vybavené novým nábytkem, přizpůsobeným dětem a prostředí třídy, samostatnou kuchyní s jídelnou, s lehárnou a tělocvičnou. Také v této mateřské škole poskytují kuchařky i dietní stravu a vaří velmi chutně a zdravě, za což byly také oceněny. Prostředí působí harmonicky a dýchne na vás rodinná atmosféra. Provozní dobu zde máme od 6 do 16 hodin.

V obou mateřských školách probíhají různé kroužky, výlety, exkurze, akce jak pro děti, tak i pro rodiče a mnoho dalších pohybových i kulturních aktivit, které organizujeme na základě zájmu rodičů. Plánujeme také otevření třídy, kde bude probíhat výchovně vzdělávací proces jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Ředitelka Bc. Olga Křížová a kolektiv obou škol

Mateřská škola U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace
Adresa
: U Dvoru 22, Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Milena Glinzová
Telefon: 596 611 026
E-mail: kms.ov@seznam.cz
Web: www.kms-ov.cz

Naše mateřská škola, ač je veliká (čtyři budovy / šest tříd), neztrácí kouzlo „malé školky“. Je to tím, že máme pro každou třídu jedno celé poschodí. Bonusem je to, že ve dvou pavilonech se mohou děti seznámit se zásadami křesťanské výchovy. Dále mohou děti navštěvovat kurzy angličtiny, plavání, lyžování apod. Vše se odvíjí od zájmu rodičů. Pro děti je v průběhu školního roku zařazeno hodně zajímavých a oblíbených akcí nejen u dětí, ale i rodičů: divadla, oslavy sv. Václava, Zachumelení broučků, Vánoce, karneval, akademie, výlety, pasování na školáka aj. Každá třída a herna disponuje čističkou vzduchu, v horkých dnech ventilátory. Pýchou MŠ je krásná a veliká školní zahrada. Naše MŠ disponuje svou vlastní, moderně zařízenou kuchyní.

Mateřskou školu si lze v průběhu zápisu do MŠ prohlédnout. Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici na našich webových stránkách a u zápisu je můžete odevzdat již vyplněné.

Milena Glinzová, ředitelka

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »