Začíná příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light

17/1 2023

V lednu začal příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který má podpořit jednoduchá opatření pro snížení spotřeby energií v nízkopříjmových domácnostech. Zájemci mohou získat až 150 tisíc korun. Příspěvek je možné využít například na zateplení fasády, střechy, stropů a podlah nebo na výměnu oken či vchodových dveří.

Začíná příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light

Dotace jsou určeny lidem, které může nejvíce zasáhnout energetická chudoba. Ministerstva práce a životního prostředí je rozdělila do tří kategorií. Jedná se o starobní důchodce, o invalidní důchodce ve třetím stupni a o lidi, kteří v období od 12. září 2022 až do podání žádosti o tuto dotaci měli nárok na příspěvek na bydlení.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům / rekreační stavba v osobním (spolu)vlastnictví a současně v něm měl žadatel trvalý pobyt déle než od 12. září 2022. Výše uvedené podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti, kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících.

Peníze je možné čerpat hlavně na opatření menšího rozsahu, a to:

  • na zateplení fasády,
  • na zateplení střechy,
  • na zateplení stropu pod půdou domu,
  • na zateplení podlahy,
  • na výměnu oken,
  • na výměnu vchodových dveří.

Žádost je možné podat před provedením prací, v jejich průběhu, nebo po jejich ukončení. Pokud na renovaci není dostatek vlastních finančních prostředků, je možné požádat o zálohu, která bude vyplacena předem. Zpětně je možné žádat i na zmíněné úpravy, které byly provedeny po 12. září 2022. Žádosti jsou přijímány elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí. K tomu je třeba mít zřízenu elektronickou identitu občana. Poradenství s podáním žádosti naleznete na adrese www.novazelenausporam.cz.

 Nová zelená úsporám Light