Začala Tříkrálová sbírka

4/1 2022

Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí chtějí Tři králové lidem přinést ať už osobně, nebo při on-line koledě od 1. do 16. ledna 2022.

Začala Tříkrálová sbírka

Dvaadvacátý ročník sbírky, pořádané Charitou Česká republika, podpoří záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné přispět na sbírkový účet č. 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 777988013. Více o Tříkrálové sbírce 2022 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu www.ostrava.charita.cz.