Vítání občánků

9/9 2021

Dne 7. 9. 2021 byly zaslány pozvánky na vítání občánků všem dětem, jejichž zákonní zástupci potvrdili zájem zúčastnit se této akce. Vítání občánků se bude konat v sobotu 18. 9. 2021 v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky v těchto časech: 9:30, 10:15, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20 hodin, přičemž na každou akci je zváno maximálně 5 novorozených občánků s rodinnými příslušníky. Upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 7. 2021 č.j. MZDR 1575/2020 bude nutné u všech osob mít zakryté dýchací cesty respirátorem s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.

Vítání občánků