Vedení radnice zjišťuje před zahájením provozu mateřských škol zájem u rodičů dětí

19/5 2020

Školky se otevírají od 25. května. Provoz bude fungovat v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření. Jeho pravidla vycházejí z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prioritou zůstává maximální bezpečnost chodu.

Vedení radnice zjišťuje před zahájením provozu mateřských škol zájem u rodičů dětí

Dotazník naleznete ZDE.

Vedení mariánskohorské radnice žádá rodiče, aby věnovali pozornost dotazníku, který byl zveřejněn na stránkách obvodu a jednotlivých mateřských škol. Jeho vyplněním pomohou školkám získat informace o tom, jak nejlépe nastavit pravidla provozu školek, která budou komfortní pro děti, rodiče, i pracovníky zařízení, aby bylo možné fungovat v menších skupinách, zajistit zvýšený hygienický režim a zohlednit prostory školy a také personální možnosti příspěvkových organizací.

„Jednoduchý a krátký dotazník se týká zejména zájmu o účast dětí ve školce v průběhu měsíců květen a červen, ale také zájmu o docházku během prázdninového provozu. Vyhodnocením dotazníku zjistíme, kolik rodin chce umístit své děti do mateřských škol v následujících dnech a odpoví nám na další otázky, především o zvažované době vyzvedávání dětí ze zařízení, aby se školky mohly řádně připravit a naplánovat potřebná opatření,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus a doplnil, že radnice zajistila mateřským školám již v předchozích týdnech ochranné prostředky, jako jsou například roušky, jednorázové rukavice, mýdla či dezinfekci na ruce i povrchy.

Provoz všech mateřských škol městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bude v pracovní dny od 6 do 15 hodin, přičemž od 15 do 16 hodin je čas určený pro "odcházení" dětí (zákonný zástupce si může dítě vyzvednout v kteroukoliv hodinu, po dohodě s učitelkou). Mateřské školy se zavírají v 16 hodin z důvodu celkové dezinfekce. Dle zájmu o docházku a celkový počet dětí ve školce budou jednotlivé třídy sloučeny.

V návaznosti na doporučení a metodické pokyny ministerstva školství bude provoz doprovázen speciálními bezpečnostními a preventivními opatřeními:

- do školky mají přístup pouze zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění
- ve školce děti roušku nemají - pohybují se bez roušek (taktéž učitelky)
- každému dítěti bude při vstupu do třídy a odchodu domů změřena teplota
- prostředí školky se průběžně několikrát denně dezinfikuje
- v šatně mohou být najednou pouze dvě dospělé osoby, ráno je potřeba počítat s malým zdržením
- pokud je šatna v daný okamžik obsazena, další návštěvníci čekají venku před vstupem do budovy
- do šatny je dospělým osobám (popřípadě sourozencům s platným pověřením) umožněn vstup pouze s rouškou
- před vstupem do šatny si musí dospělá osoba (doprovázející sourozenec) i dítě vydezinfikovat ruce (dezinfekce k dispozici v každé šatně)
- při předání (vyzvednutí) dítěte musí být dodržován patřičný odstup od vstupu do třídy
- předávání a vyzvedávání dětí je v zájmu plynulého provozu v šatně nutné zvládnout nejpozději do 5 minut
- před prvním přijetím do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na webu školek)

Informace o případných změnách, nebo dalších opatřeních závislých na aktuální situaci budou k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Rada městského obvodu schválila prázdninový provoz ve školkách v následujícím režimu:

Ve dnech 7. července až 24. července je otevřena MŠ U Dvoru a MŠ Gen. Janka.
Ve dnech 3. srpna až 21. srpna je otevřena MŠ Zelená.
Ve dnech 1. až 3. července, 27. až 31. července a 24. až 31. srpna jsou mateřské školy uzavřeny.

Zápisy k prázdninovému provozu se uskuteční 27. května v každé školce městského obvodu od 7:30 do 15:30 hodin (formuláře k zápisům k dispozici v jednotlivých školkách od 25. května, nebo na webu školek).

Kontakty na jednotlivé mateřské školy obvodu naleznete zde:

MŠ U Dvoru: www.kms-ov.cz
MŠ Gen. Janka: www.msgenjanka.cz
MŠ Zelená (a MŠ Matrosovova): www.mszelena73.cz