V Mariánských Horách a Hulvákách se během léta pustili do rekonstrukcí a oprav

18/9 2020

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky využil období letních měsíců pro realizaci oprav a rekonstrukcí. Zatímco v ulici Fráni Šrámka probíhá zateplování bytových domů, které obvod financuje částečně z dotací, příspěvku statutárního města Ostravy a svého rozpočtu a ve stejné ulici se v jiných domech vyměňují centrální rozvody vody, na několika místech obvodu byly opraveny chodníky a cesty.

V Mariánských Horách a Hulvákách se během léta pustili do rekonstrukcí a oprav

Mezi největší opravy patří například rekonstrukce chodníku v ulici Mojmírovců, kterou si vybrali sami obyvatelé obvodu hlasováním v participativním rozpočtu, uskutečnila se také oprava chodníku v ulicích Klicperově, Matrosovově a plánuje se položení nové dlažby na části chodníku ulice Daliborovy.

Významnou akcí je dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Slavníkovců. Ta začala v pondělí 3. srpna a bude trvat až do listopadu. Náklady na její opravu čítají bezmála šest milionů korun a městskému obvodu se na její realizaci podařilo ušetřit finanční prostředky z výsledku hospodaření v loňském roce.

Při rekonstrukci 206 metrů dlouhé ulice dojde k úpravě vlastní asfaltové komunikace, včetně uličních vpustí, budou vybudovány nové chodníky v zámkové dlažbě, včetně obrub, a provedeno nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukcí komunikací i chodníků dojde také ke kompletní výměně konstrukčních vrstev.

Ulice Slavníkovců na první pohled působí poklidným domem, ale je to důležitá spojnice mezi ulicemi 28. října a Mojmírovců. Jsou zde bytové domy, ale také řada provozoven, lékařů a vchod do nákupního sřediska Hodoňanka. Chtěl bych proto požádat obyvatele o shovívavost. Veškeré práce budou probíhat s maximální možnou snahou omezit veškeré negativní dopady, nicméně je nutno počítat s dopravními omezeními, zvýšeným hlukem a prašností. Věřím, že lidé to pochopí a výslednou proměnu ulice ocení,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Po dobu výstavby bude ulice Slavníkovců, případně také přilehlé ulice označeny přechodným dopravním značením, které bude upravovat užívání komunikace v průběhu výstavby a v zájmu vlastní bezpečnosti. Přístupy k jednotlivým objektům budou zajištěny, příjezd bude omezen především v rámci provádění zemních prací a při realizaci konstrukčních vrstev. Zhotovitelská firma STRABAG, a. s., přislíbila v rámci možností realizace stavby v aktuální situaci umožnit podnikatelským subjektům po individuální dohodě nezbytné zásobování jejich provozoven.

Celou akci na ulici Slavníkovců bude monitorovat kamera, která zajistí vytvoření časosběrného videa pro případné další využití v následujících letech a připomenutí vybraných okamžiků rozvoje obvodu. Kamera snímá i práce na zateplení bytového domu v ulici Fráni Šrámka.