V březnu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce ulice Přemyslovců

20/2 2023

V následujícím měsíci bude zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Přemyslovců, která je místní páteřní komunikací mezi Mariánským náměstím a Novoveskou ulicí. Opraveny budou rozvody kanalizace a vody, chodníky a komunikace, dojde také na obnovu zeleně i úpravu autobusových zastávek.

V březnu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce ulice Přemyslovců

„Už to bylo opravdu potřeba, v ulici se zvedají chodníky, kanalizace je v provizorním stavu a stromy z ulice pomalu mizí. Ne že by to byl záměr, ale pokud občas dojde z důvodu zásahu do komunikace k pokácení stromu, zákon kvůli inženýrským sítím již nedovolí vysadit nový na stejné místo. U celkové rekonstrukce ulice se však kolegům z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury spolu s projektanty, pracovníky Magistrátu města Ostravy a provozovateli sítí podařilo shodnout na jejich přemístění a to umožní vysázet ve větším množství stromy nové, vhodnější do města. Ulici Přemyslovců tak bude ve výsledku lemovat krásná stromová alej, doplněná keři a záhony. Jsem rád, že město na tak velkou opravu ve svém rozpočtu našlo finanční prostředky, ulice patří mezi klíčové komunikace našeho obvodu a zaslouží si lepší vzhled, vyšší bezpečnost a moderní charakter, vstřícný potřebám občanů,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Opravy budou rozděleny do několika etap, celková oprava komunikace, dlouhé bezmála jeden kilometr, bude dokončena koncem září roku 2024. Práce v jednotlivých úsecích si vyžádají vždy částečnou uzavírku. Nemovitosti v části jednotlivých uzavírek zůstanou přístupné a zajištěn bude také bezpečný průchod chodců

„Každá oprava vyžaduje určité dočasné omezení komfortu, ale věřím, že to občané pochopí. S výsledkem budou lidé určitě spokojeni, a také přinese řadu novinek. Například chceme posunout autobusovou zastávku nedaleko úřadu ve směru k Mariánskému náměstí od obydlených domů blíž k radnici, aby případný hluk nerušil obyvatele blízkých domů, pod jejichž okny je zastávka dnes,“ řekl starosta.

V nové, moderní podobě ulice Přemyslovců najdou své místo například zálivy pro krátkodobé parkování u místních prodejen, vznikne více prostoru pro cyklisty, křižovatky a nájezdy budou vyvýšené, a zabrání tak nebezpečnému vjezdu aut do ulice, a na obou stranách budou prostorné chodníky z betonových dlaždic.

„Při vzniku plánu na rekonstrukci ulice Přemyslovců se nechali autoři projektu inspirovat systémem odvodu dešťové vody, který dokáže postupně vodu střádat a zavlažovat jí zeleň podél vozovky, a teprve až přebytečnou vodu odvádět do kanalizace. Tento způsob práce s vodou jsme se rozhodli zakomponovat i do dalších rekonstrukcí, které budeme v příštích letech realizovat, aby pásy zeleně podél cest mohly být lépe zavlažovány. Pan místostarosta Pagáč už na podobném mechanismu s kolegy z investičního odboru našeho úřadu a projektanty pracuje v rámci přípravy rekonstrukce druhé části ulice Mojmírovců, ke které by mohlo dojít ještě v letošním roce, případně v tom příštím,“ doplnil Patrik Hujdus.

Podrobné informace k uzavírce v ulici Přemyslovců naleznete ZDE.