Upozornění pro řidiče - začala 2. etapa rekonstrukce ulice Přemyslovců

1/6 2023

Dnešním dnem začala druhá fáze rekonstrukce ulice Přemyslovců, která bude trvat až do 31. července. Na místě je úplná uzavírka v úseku od křižovatky (kruhový objezd) ulice Novoveská x ulice Přemyslovců po křižovatku ulic Přemyslovců, Václavská a U Dvoru v úseku 145 m. Vjezd pouze pro linkové autobusy, vozidla stavby a IZS.

Upozornění pro řidiče - začala 2. etapa rekonstrukce ulice Přemyslovců

Dále je uzavřeno odbočení ulic Václavská x Přemyslovců.

Navržená objízdná trasa pro individuální dopravu:

  • ulice Novoveská – ulice Sokola Tůmy – ulice 28. října (délka objízdné trasy 1,9 km)
  • ulice 28. října – ulice Novinářská – ulice ovoveská (délka objízdné trasy 2,3 km)