TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ZAČALA 1. LEDNA

4/1 2023

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou začali letos přicházet do ostravských domácností tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky, pořádané osobně, nebo při on-line koledě, a to již od 1. ledna.  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ZAČALA 1. LEDNA

Až do 15. ledna  2023 bude  probíhat třiadvacátý ročník sbírky, pořádané Charitou Česká republika, podpoří i ostravské záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné přispět na sbírkový účet č. 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 777988013. Pokud to situace umožní, tři králové budou přinášet do domácností dary v podobě tříkrálového cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb tato pomoc plyne. V Ostravě i okolí budou rozmístěny také stacionární pokladničky. Více o Tříkrálové sbírce 2023, její organizaci a využití naleznete na webu (www.ostrava.charita.cz).