Stavební úřad - nové pracoviště

7/7 2024

Od 1.7.2024 vešel v účinnost nový stavební zákon a na něj navazující vyhlášky.  Usnesením zastupitelstva města došlo ke sloučení některých stavebních úřadů ve statutárním městě Ostrava. Obecný stavební úřad (odbor výstavby) v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky byl tímto usnesením sloučen s obecným stavebním úřadem v městském obvodu Vítkovice a jeho nynější pracoviště je na adrese Jeremenkova 13, Ostrava Vítkovice.

 

Podrobnější informace najdete zde: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jake-jsou-zmeny-v-oblasti-noveho-stavebniho-zakona-a-poctu-stavebnich-uradu-na-uzemi-mesta 

Stavební úřad - nové pracoviště