Splatnost nájemného za hrobová místa

10/5 2024

Připomínáme blížící se termín splatnosti ročního nájemného za pronájem hrobových míst na pohřebišti v Ostravě – Mariánských Horách, a to do 31. května 2024.

Splatnost nájemného za hrobová místa

Platba probíhá na základě nájemní smlouvy, ve které je uvedena výše nájemného, číslo bankovního účtu a variabilní symbol platby. Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem na účet městského obvodu nebo v hotovosti v pokladně úřadu, kde je možné také využít platební kartu.

S případnými dotazy týkajících se pronájmu hrobových míst se obracejte na odbor majetkový, Moniku Herdovou, tel. č. 599 459 266.