Služby v domech s pečovatelskou službou se zdražovat nebudou

26/5 2022

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nebude zvyšovat platby za úkony pečovatelské služby, ačkoli došlo od března ke změně vyhlášky, která výši úhrad stanovuje. “V době, kdy se zvyšují ceny tepla, energií a dochází ke zdražování potravin a dalších komodit, nám přišlo nesmyslné zvedat ceny za pečovatelské služby lidem, kteří tyto služby potřebují. Tím spíše, že se jedná o osoby nemocné a seniory. Zůstaneme proto na původních cenách a zdražovat nebudeme,” řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Služby v domech s pečovatelskou službou se zdražovat nebudou