Slet čarodějnic: výzva!

23/4 2024

Veškeré čarodějstvo, čarodějnice a kouzelníci, duchové, bludičky, skřeti, nadpřirozenosti podzemní, zemské i povětrné vyzývají se! 

Čarodějnická unie Mariánských Hor a Hulvák si dovoluje Vaše nadpřirozenosti co nejkouzelněji pozvati k nejstrašidelnější účasti na letošním našem společném Sletu čarodějnic, kterýžto odbude se v úterek 30. dubnového dne L. P. 2024 od půl páté hodiny odpolední na obvyklém sletišti lidmi zvaném Mariánské náměstí.

Slet čarodějnic: výzva!

Slet bude oslavou naší velkolepou a jedinečnou, jež také zábavnými kratochvílemi, soutěžemi a hrami všelikými oplývati bude. Vedle obvyklého přeletu nad plameny, košťatové akrobacie či míchání lektvarů připravena jest slovutná věštkyně, exkurze čarodějnou jeskyní, čarodějná kutílna a mnohé další zkoušky rozličných čarodovedností, roztodivností i kratochvilných radovánek v rámci Čarodějnické univerzity. Pro inspiraci též k vidění budou taneční reje divoženek a bludiček, jež předcházeti budou zábavnému kouzloprogramu Čarodějnice I. kategorie Michaely Tajnosnubné z Herberku. Postrádat nebudete ni odborného školení kejklů všelikých, čárů a kouzel. Stejně tak opomenuta nebude pestrá nabídka nápojů kouzelných, lektvarů a laskomin rozličných chutí i vůní.

Nutno nezapomenouti též náležité pozornosti věnovati svému šatu, účesu a užití dalších okrášlovadel, neb volena bude z našich řad též Miss čarodějnice.

Po radovánkách popsaných vydáme se za víření bubnů společně k vatře veliké. Tam při kouzlech plivačů plamene a ohnivých mužů ve kmitavém svitu plápolající vatry, tancích čarodějnic a čarodějů se západem slunce nastane čas tajuplných kouzel a čarohrátek. Též v plamenech opečeme buřtíčky z čarodějnice vyvolené, hrdla vyschlá žárem pekelným svlažíme moky tajemnými, čímž vyvrcholí náš letošní slet, a společně se vydáme na půlnoc ku Petrovým kamenům.

Závěrem dovoluje si Čarodějnická unie Mariánských Hor a Hulvák důrazně vyzvati všech čarodějnic, čarodějů, kouzelnic a kouzelníků, jakož též dalších strašidel, nadpřirozených bytostí, jevů a úkazů, by termín našeho Sletu čarodějnic 2024, 30. dubna o 16.30 hodině řádně zaznamenali sobě do kalendárií tak, aby svou přítomností ku řádné oslavě přispěli. Upozorňujeme nenápadně, leč naléhavě, že žádných pardonů, uvolnění a omluvenek vydáváno nebude, pročež vydati se třeba do almar a truhlic řádného odění vyhledat, drápy a bradavice naleštit a zkontrolovat košťata! Která či který nedostaví se, řádně postižen bude dle staletých zákonů.