Regenerace sídliště Vršovců pokračuje pátou etapou

26/7 2019

Sídliště Vršovců čekají další úpravy veřejných prostranství, obyvatelé se tak mohou těšit na nová parkovací stání, senior park, rekonstruované chodníky či kontejnerová stání. Probíhající stavba v celkové hodnotě téměř 10 milionů korun, v jejímž rámci bude dokončena modernizace poslední části druhého nejlidnatějšího sídliště v našem městském obvodě, začala v červnu přípravnými pracemi a bude trvat až do poloviny října letošního roku. 

Regenerace sídliště Vršovců pokračuje pátou etapou

„Jedná o poslední etapu regenerace za zhruba deset milionů korun. Polovinu hradíme z rozpočtu našeho městského obvodu, část z dotací,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

V rámci regenerace tak dojde například k rekonstrukci části ulice Václavské, tak aby byla zaručena její větší bezpečnost, přehlednost, a bude doplněna o zálivy pro parkovací stání. Dojde k vybudování nového chodníku od ulice Vršovců, aby měli obyvatelé zajištěn bezpečný přístup k zastávce MHD na ulici Novoveské, k přetrasování chodníků podle skutečného pohybu obyvatel, doplnění a úpravě zpevněných ploch.

Minulé etapy se soustředily zejména na mladší obyvatele, tentokrát jsme se chtěli zaměřit i na ty dříve narozené. Budou tak vybudovány útulné prostory vhodné k setkávání především starších obyvatel – jednak posezení u vstupu do bytových domů a jednak malý senior park s instalovanými venkovními fitness prvky zaměřenými na aktivní starší obyvatele,“ vysvětlil Patrik Hujdus.

Lidé se dále mohou těšit na tzv. polosoukromý prostor v okolí dvou bytových domů, který vznikne modelací terénu a provedením výsadby, bude rekonstruováno veřejné osvětlení, návrh počítá s umístěním vhodných laviček a odpadkových košů, a samozřejmě s úpravou zeleně. V neposlední řadě bude stávajících 43 parkovacích míst rozšířeno o dalších 15 stání.

Hlavním cílem celého projektu regenerace sídliště Vršovců bylo vytvoření souhrnného řešení, které povede k všestrannému zlepšení a modernizaci bydlení v této lokalitě. Po dokončených čtyřech předchozích etapách je zřejmé z reakcí obyvatel, že prostor skutečně vnímají jako atraktivní místo pro bydlení, odpočinek i relaxaci.