Reakce na šíření nepravdivé zprávy

4/6 2021

V rámci zlepšení koordinace činností mezi odbory, které se věnují sociálním službám, přistoupilo vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák ke včlenění odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) do odboru sociální péče. Není tedy pravdou, že dochází ke zrušení OSPOD. 

Reakce na šíření nepravdivé zprávy

Důvodem těchto změn je optimalizace, zlepšení orientace pro občany a případné zefektivnění práce s ohledem na provázanost sociálních činností. Změna organizační struktury nemá vliv na počet zaměstnanců. Dochází pouze ke zrušení pozice vedoucí OSPOD, což povede ke snížení provozních nákladů radnice. Rovněž pro občany a klienty úřadu zůstávají agendy obou dřívějších odborů zachovány.

Vedení městského obvodu tak zároveň reaguje na ustálenou koncepci úřadů ve městě Ostravě, tedy magistrátu města, krajského úřadu a všech zbývajících městských obvodů, kde jsou orgány sociálně právní ochrany dětí začleněny do odborů sociálních věcí a nejsou tak samostatnými odbory. V tomto ohledu byl Úřad městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák doposud výjimkou.