Radnice vyhlašuje dotační výzvu pro tento rok

26/1 2021

Vedení mariánskohorské radnice vyhlásilo dotační výzvu na poskytování neinvestičních účelových dotací pro tento rok. Jedná se o finanční podporu projektů z oblasti vzdělávání, sportu, kultury, volného času dětí a mládeže a pomoci handicapovaným na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho obyvatel. V rozpočtu obvodu je na ně vyčleněno 500 tisíc korun.

Radnice vyhlašuje dotační výzvu pro tento rok

O příspěvky na své projekty realizované v tomto roce se mohou ucházet fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace či jiné subjekty působící na území obvodu v oblastech souvisejících s tematickým zaměřením programu.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky podporuje neziskové aktivity již dlouhodobě. Zaměřuje se především na pomoc organizacím, které celoročně pracují s dětmi a vytvářejí pro ně prostředí vhodné pro smysluplné trávení volného času. Mohou to však být i jednorázové projekty, které jsou zajímavé a přinesou lidem v obvodu nějaký užitek.

Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou nebo osobně v podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v termínu od 1. února do 8. února letošního roku. Formuláře žádosti a položkového rozpočtu, včetně dalších doporučení a rad, najdou zájemci ZDE.