Radnice požádala o dotace na regeneraci dvou sídlišť a parku

21/3 2023

V uplynulých dnech se vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák dozvědělo dobrou zprávu, a to, že Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO) na svém jednání schválil hned tři projektové záměry týkající se regenerace parků, a obvod tak má šanci získat dotace z programového rámce IROP na zelenou infrastrukturu tří veřejných prostranství ve výši až 85 % všech uznatelných nákladů. Jedná se o lokality parku za Hodoňankou, sídliště Mojmírovců a sídliště U Dvoru.

Radnice požádala o dotace na regeneraci dvou sídlišť a parku

„Krátce po volbách jsme se v říjnu loňského roku dozvěděli, že se připravuje výzva, která by do našeho obvodu přinesla prostředky z Evropské unie na řešení tzv. modro-zelené infrastruktury veřejných prostorů parků. Začali jsme hledat lokality, kde by bylo možné projekty uplatnit, a vytipovali tři oblasti. Na všechny jsme nechali zpracovat studie a podali na ně žádosti v naději, že aspoň jeden projekt bude schválen. No a nyní jsme zjistili, že byly schváleny všechny tři projekty a získali jsme na jejich realizaci příslib dotace přesahující částku 90 milionů korun,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Modro-zelená infrastruktura v zastavěném území znamená provázaný systémem „zelených“ a „modrých“ prvků, které přispívají k hospodaření s dešťovými vodami. Zjednodušeně označuje vzájemnou symbiózu vody a zeleně, díky které se obě složky navzájem podporují. Ve finále to znamená co nejefektivnější využití vody, a tím i vpuštění zeleně do dané lokality.

„V rámci těchto projektů zde vzniknou například vodopropustné parkovací plochy, bude osazena nová zeleň, budou vybudovány hřiště, okrasné a vodní prvky či přibude mobiliář. Chceme místa zatraktivnit, zvýšit jejich bezpečnost, posílit možnosti parkování, zlepšit infrastrukturu, a to vše s ohledem na životní prostředí,“ řekl Jiří Pagáč, 1. místostarosta.

Vedení radnice začne v tomto roce pracovat na projektech a také plánovat na daných místech setkání s občany, kde se lidé budou moci k projektům vyjádřit, a jejich podněty a připomínky budou do projektů zapracovány ještě do konce tohoto roku. Pokud budou dotace definitivně schváleny, začátek postupné realizace je odhadován na podzim roku 2024, hotovo by mohlo být kolem roku 2028.

„Víme, že k uskutečnění všech projektů bude třeba ještě hodně času, a možná to někomu může připadat jako hodně vzdálená budoucnost, která je v nedohlednu. Ale vzpomeňme si na to, že rozsáhlá regenerace sídliště Fifejdy, která se realizovala ještě v době, kdy byla starostkou Liana Janáčková, trvala více než deset let. A přitom výsledek stojí za to, máme jedno z nejhezčích sídlišť v Ostravě, které získalo dokonce i řadu prestižních ocenění. Nemůžeme proto ani tentokrát věci uspěchat, ale pokud se nám nabízí možnost získat na dotaci až 85 % ceny projektu, je naší povinností příležitost využít,“ dodal Patrik Hujdus.