Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Radnice oživila prostory sídliště Fifejdy

Poslední změna: Čtvrtek 09.08.2018 09:48

Opravy chodníků, úpravy a dovybavení dětských hřišť, vylepšení odpočinkových ploch, sadové úpravy a řadu dalších změn, které nelze přehlédnout, již zaregistrovali občané nejhustěji osídlené části obvodu.

Obyvatelé sídliště Fifejdy se dočkali v posledních měsících podstatné změny vzhledu okolí svého bydliště. Od celkové rekonstrukce sídliště, dokončené v roce 2014, už uběhl nějaký čas, který si nyní vyžádal další zásahy a modernizaci. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky začal proto prostranství mezi panelovými domy postupně zkrášlovat.

„Od zahájení celkové regenerace uběhla již řada let a jednotlivé prvky se pochopitelně časem postupně opotřebovávají, je proto potřeba se o sídliště neustále starat a prostředí na něm se snažíme neustále udržovat a zlepšovat,“ říká 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

V první fázi, na podzim loňského roku, vznikla na radnici pracovní skupina vedená starostkou Lianou Janáčkovou, která osobně prošla a zmapovala stav celého sídliště. Následovalo zpracování studie, která vyhodnotila priority a stanovila celkový rozsah regenerace, jež byla rozdělena do tří etap.

Cílem celého projektu je hlavně zkvalitnění bydlení na sídlišti Fifejdy I. Regenerace je vlastně permanentním procesem obnovy. Zpracovaná studie slouží obvodu jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách. Realizace navržených úprav jsou řešeny samozřejmě také v závislosti na finančních možnostech obvodu,“ vysvětluje starostka.

První etapa, která se realizovala rovněž již na podzim, zahrnovala okolí ulic Gen. Hrušky a Rtm. Gucmana. V této lokalitě byly vytipovány záhony, které si již renovaci zasloužily. Některé rostliny byly odstraněny a nahrazeny novými, stávající byly upraveny, proběhlo také jejich mulčování a dosev trávníků. Byly doplněny nové lavičky a opraveny ty poškozené, spraveny betonové i dřevěné palisády u chodníků a mimo jiné odstraněny pergola a kolotoč, který již neodpovídal bezpečnostním normám a byl tak nahrazen novým.

V letošním roce se přistoupilo ke druhé i třetí etapě takřka paralelně. Jedná se o oblast zahrnující prostor u ulic Gen. Janka, Jiřího Trnky, tzv. Doliny a přilehlého okolí.

I v těchto lokalitách proběhly na vytipovaných místech sadové úpravy, opravy laviček a zničených palisád. Z dalších zásahů to byla například oprava podlahy a nosného pilíře altánu u MŠ Gen. Janka, bylo odstraněno oplocení dětského hřiště na stejné ulici a opravena podlaha dalšího altánu, instalována nová houpačka a v neposlední řadě opraveno loubí nad skluzavkou v „Dolině“.

Do konce prázdnin je dále v plánu například oprava dětských prvků, instalace pryžových obrubníků k dopadovým plochám dětských hřišť. Předpokládané náklady na plánovanou regeneraci jsou odhadovány na 663 tisíc korun, ale ani potom nebude pracím konec. Vždy je co zlepšovat, vedení mariánskohorské radnice sídliště pravidelně monitoruje a komunikuje s místními obyvateli, aby se potřebná opatření mohla realizovat vždy co nejdříve.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »