Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Probíhá kontrola stavu stromů v obvodu

Poslední změna: Úterý 27.02.2018 13:57

Vedení Mariánských Hor a Hulvák rozhodlo o provedení kontroly stromů, které se nachází na území obvodu. Pracovníci odborné firmy s pracemi začali již na konci loňského roku, letos budou kontroly pokračovat.

„Chceme přesně vědět, v jakém stavu naše stromy jsou, abychom dokázali provádět systematickou údržbu, ale také abychom mohli předejít nějaké nečekané události. Zrovna v loňském roce se z důvodu napadení kořenů agresivní houbou v parku u Hodoňanky vyvrátil kaštan. Díky monitoringu a posouzení stavu všech stromů dokážeme v budoucnu podobným situacím předcházet,“ řekl 1. místostarosta Patrik Hujdus. Podle něj se radnice v první fázi zaměřila na kontrolu stromů, které se nachází v blízkosti dětských hřišť, školek a základní školy, také v okolí domů s pečovatelskou službou, zastávek městské hromadné dopravy a v parku u Hodoňanky. Následovat bude zpracování posudků stromů na sídlištích Fifejdy I a Vršovců, a dále také těch ostatních.

„Prioritu mají lokality, kde se často vyskytují lidé, případně kde parkuje větší množství automobilů, abychom snížili riziko případných škod na zdraví, ale také třeba na majetku. V obvodu máme zhruba pět tisíc stromů, prvních pět set jsme nechali zkontrolovat už loni, letos jsme ke kontrole zadali dalších 750 kusů. Do konce roku bychom chtěli ověřit stav všech zbývajících,“ upřesnil místostarosta.

Při hodnocení se posuzuje především bezpečnost stromu s přihlédnutím k jeho perspektivě do budoucna. Získaná data se zavádějí do databáze, kde kromě popisu aktuálního stavu stromu je také jeho aktuální fotografie v době tvorby posudku a případná navržená opatření. Pokud následně u daného stromu dojde k nějaké údržbě, informace o provedených zásazích se rovněž zaznamenají, aby obvod a kompetentní pracovníci úřadu měli o aktuálním stavu stromů a jejich historii podrobný přehled. Program databáze je navržený tak, aby vlastníky stromů sám upozorňoval na potřebu zdravotních řezů a dalších ošetření. Část databáze je veřejná, a vybrané informace tak jsou k dispozici i občanům na webové adrese www.stromypodkontrolou.cz.

Součástí monitoringu stromů v obvodu jsou také tahové zkoušky. Ty se na doporučení odborné firmy konaly začátkem února v parku u Hodoňanky. Zkoušky prověřily stabilitu jednotlivých stromů proti vývratu, a to jak vyvrácení stromu i s kořeny, tak prasknutí kmene a tím pádu jen části stromu. Při realizaci tahové zkoušky jsou na kmen stromu umístěny přístroje, které zaznamenají jakékoliv změny ve struktuře dřeva při jeho zatížení a tahu. Získaná data pak odborná firma vyhodnotí, zohlední také další faktory, jako výšku stromu a také místo, kde roste, a pokud je potřeba, navrhne opatření.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »