Přízemí radnice Mariánských Hor a Hulvák čeká rekonstrukce

14/2 2023

Vedení Mariánských Hor a Hulvák rozhodlo, že mariánskohorská radnice projde postupnou rekonstrukcí. Budova potřebuje rekonstrukci jako sůl, má narušenou střechu, opadávají z ní kusy omítky, rozvody zdravotechniky uvnitř jsou zastaralé, pitná voda se nedá používat a ve vlhkých sklepech není možné téměř nic uskladnit.

Přízemí radnice Mariánských Hor a Hulvák čeká rekonstrukce

„Do oprav se v minulých letech investovalo velmi málo, protože naši předchůdci řešili a také my řešíme především opravy bytových domů, školských zařízení, cest a chodníků. Na zvelebování radnice proto není vhodná chvíle a všechny potřebné udržovací práce se po mnoho let odsouvají. V určité chvíli v minulosti se proto objevila myšlenka, že by bylo jednodušší a levnější postavit radnici novou. Nešlo totiž pouze o technický stav radnice, ale také o její kapacitu. Povinností, které stát postupně převedl na obce, totiž přibylo a v kancelářích, kde původně seděl jeden úředník, dnes úřadují tři,“ uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Plány na výstavbu nové budovy se táhly několik let. V době starostování Liany Janáčkové to bylo jedno z velkých témat. Jednalo se o velmi ambiciózní projekt, v rámci kterého na místě bývalého hostince U Koule měla vzniknout velká multifunkční budova, jejíž součástí by byly nejen kanceláře, ale také prostory pro lékaře, společenský sál, kavárna a velký parkovací dům vedle. Rozpočet takové výstavby se ale vyšplhal na 100 milionů korun a z původně dobré myšlenky se stala politická přestřelka, která se později stala součástí negativní předvolební kampaně v roce 2018, a následně byl projekt pozastaven, protože mu chyběla nejen podpora místních politiků, ale také podpora vedení města.

To však nezměnilo nic na zcela nevyhovujících prostorách stávající budovy radnice. Do budovy zatéká, vlivem zatékání se propadají stropy v některých kancelářích, okna budovy netěsní a na pokraji havarijního stavu jsou také rozvody elektřiny. To souvisí nejen s bezpečností zaměstnanců a návštěvníků radnice, ale především také s komfortem, který si lidé při vyřizování svých úředních záležitostí zaslouží.

„Výstavba nové administrativní budovy, do které bychom přestěhovali současnou radnici, s ohledem na finanční situaci obvodu a důležitější povinnosti, které máme, není vůbec na pořadu dne. Pečovat o současnou radnici ale musíme, aby nám za pár let nespadla na hlavu. Proto plánujeme dílčí opravy a zvažujeme rozsah budoucí celkové rekonstrukce, které se zřejmě nevyhneme. Stav budovy A se totiž začíná v mnoha ohledech blížit havarijnímu stavu a je nutné ho řešit. Začneme postupně a po malých částech, aby rozpočet obvodu nebyl příliš zatížený a mohli jsme při tom realizovat opravy dalšího majetku, který máme ve správě,“ doplnil starosta.

V plánech na opravu počítá vedení obvodu i s možností využití půdních prostor a jejich přestavbou na kanceláře. Než ale budou všechny posudky a plány hotovy, uskuteční se dílčí oprava asi jedné třetiny přízemí budovy A, kde je největší frekvence návštěv.

„Tato první etapa začne už v únoru a bude trvat zhruba do konce května. Půjde zejména o výměnu podlah a rozvodů vody, ale také elektroinstalace a dalších sítí. Jedná se o prostory, kde sídlí odbor místního hospodářství, což jsou kanceláře s velkou četností návštěv. Jejich pracovníci budou po dobu rekonstrukce přestěhováni do různých částí radnice, abychom žádnou agendu nemuseli přerušovat a lidé mohli své záležitosti vyřizovat bez omezení. Rekonstrukce za plného provozu bude sice složitá, ale dá se zvládnout,“ dodal Patrik Hujdus.

Pracovníci odboru místního hospodářství budou po dobu rekonstrukce působit v těchto náhradních prostorech:

  •  Ing. Vojtěch Potocký: budova A, dveře č. 16, vedoucí odboru;
  •  Ing. Hana Ocásková: budova A, dveře č. 16, (údržba místních komunikací - opravy, letní a zimní čištění);
  •  Eva Galusová: budova A, dveře č. 4, (sociální pohřby, parkovací karty);
  •  Magdalena Burianová: budova B, dveře č 207, (silniční správní úřad - dopravní značení, uzavírky, vraky);
  •  Mgr. Daniel Michalík, DiS.: budova B, dveře č. 201, (veřejná zeleň, kácení dřevin);
  •  Ing. Martina Volfová, Ph. D.: budova B, dveře č 201, (životní prostředí - mobiliář, dětská hřiště, odpadové hospodářství).