Přijďte si zacvičit a zasportovat na bezpečná hřiště

5/5 2022

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Přijďte si zacvičit a zasportovat na bezpečná hřiště

Hřiště podpořená jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád. Přehled hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete na webu bezpecnejsi.ostrava.cz 

V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky jsou to sportovní i dopravní hřiště základní školy Generála Janka.  

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. V nabídce jsou kromě klasických sportovišť i dopravní hřiště nebo skateparky.

Podpora hřišť otevřených veřejnosti je na území Ostravy dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2022 je podpořeno fungování 64 sportovišť 17 městským obvodům částkou ve výši 4 949 000 korun. I přes nezbytné finanční úspory města z důvodu pandemie covid-19 je to o 1,75 milionu více než loni.