Práce na rekonstrukci bytového domu Nájemnická 14 byly zahájeny

7/6 2024

Vedení radnice v Mariánských Horách a Hulvákách pokračuje ve svém plánu na vylepšování a modernizaci bydlení pro obyvatele obecních bytových domů. Novou etapou je zahájení rekonstrukce dalšího bytového domu, tentokrát v ulici Nájemnické 14. Tento krok je součástí rozsáhlého programu zlepšování kvality bydlení, který je podpořen finančními prostředky z dotace Nová zelená úsporám.

Práce na rekonstrukci bytového domu Nájemnická 14 byly zahájeny

„Práce na zateplení a modernizaci bytového domu jsou již v plném proudu. Rekonstrukce domu na Nájemnické 14 bude zahrnovat zateplení obálky budovy, včetně fasády, výměnu oken a vstupních dveří, a to jak do budovy, tak na půdu. Dalšími klíčovými úpravami jsou zrušení lokálních topenišť a vybudování nové plynové kotelny a zdroje teplé vody, což přinese účinnější a spolehlivější vytápění pro obyvatele domu,“ uvedl 1. místostarosta Jiří Pagáč.

Pro potřeby zateplení stropu nad 1. PP budou odstraněné dřevěné sklepní kóje nahrazeny novými, kovovými. Součástmi rekonstrukce jsou i nová svislá hydroizolace spodní stavby a položení drenážního potrubí, což přispěje k dlouhodobé ochraně domu před vlhkostí a degradací. Jedním z bodů projektu je také modernizace infrastruktury, tedy nové rozvody elektřiny, plynu a vody. Drobné terénní úpravy, jako jsou obnova chodníků a zatravnění ploch, dále zlepší celkový vzhled a udržitelnost okolí.

„Vedení radnice se snaží systematicky rekonstruovat postupně všechny bytové domy ve své správě, aby zajistilo lepší životní podmínky pro každého obyvatele našeho obvodu. Tato rekonstrukce přinese finanční úsporu za odběr tepelné energie, snížení emisí a změnu akumulačních vlastností budovy. Současně se lidem zvýší komfort bydlení a po vizuální stránce bude ulice vypadat lépe, protože prostě dům bude hezčí. Dokončení stavby předpokládáme na podzim tohoto roku,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

Aktuálně se provádějí práce první etapy rekonstrukce, zahrnující výkopy a izolaci spodní stavby, výměnu oken a instalaci vsakovacího vrtu pro drenážní vody. Tato akce s předpokládanými náklady 12,2 milionu korun je jednou z mnoha, které obvod v posledních letech realizoval. Jedním z posledních bytových domů, které byly letos dokončeny, je sousední dům na adrese Nájemnická 12, ale také například bytový dům v ulici Knüpferově 1 a 2.