Práce domovníků-preventistů se osvědčuje

20/1 2022

V prosinci se na radnici konala závěrečná vyhodnocovací schůzka v projektu „Ostrava – Domovník-preventista –2021“ za účasti pana starosty, zástupců Městské policie Ostrava a asistentů prevence kriminality, vedoucího domovníků-preventistů, manažera a mentora projektu.

Práce domovníků-preventistů se osvědčuje

Projekt byl podpořen finanční dotací Ministerstva vnitra se spoluúčastí statutárního města Ostravy.

V průběhu jednání byly pozitivně hodnoceny vzájemná spolupráce a postup domovníků-preventistů při řešení nestandardních situací v součinnosti s Městskou policií Ostrava a asistenty prevence kriminality, potažmo s příslušnými zaměstnanci bytového odboru, což prokazatelně ovlivnilo snížení přestupkové činnosti a škod na bytovém fondu.

Zároveň byla vyhodnocena anonymní anketa nájemníků, která potvrzuje pozitivní trend zvýšení spokojenosti nájemníků s bydlením a prací domovníků-preventistů za celou dobu jejich činnosti.