Poruchy na veřejném osvětlení

30/11 2011

Informujeme veřejnost, že nahlašování poruch bude pro lepší spolupráci s veřejností a lepší lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1.4.2008 do geografického informačního systému.

Informujeme veřejnost, že nahlašování poruch bude pro lepší spolupráci s veřejností a lepší lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1.4.2008 do geografického informačního systému. Za tímto účelem žádáme volající, aby dispečerovi nahlásili:

  1. městský obvod
  2. ulici, kde je porucha – pokud možno přesný název
  3. upřesnění místa poruchy -č. popisné, dvůr, komunikace, případně číslo stožáru
  4. specifikace poruchy – nesvítí plošně, nesvítí x ks světel, blikající svítidlo, poškozené zařízení apod.
  5. kontakt na oznamovatele -  pro případné dotazy techniků, kdy  poruchu nelze přesně lokalizovat.


Kontaktní telefonní číslo na dispečink Ostravských komunikací, a.s.  596 622 922
Za nahlášení těchto údajů předem děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi při odstraňování poruch na veřejném osvětlení ve vašem okolí.

Správa veřejného osvětlení