Podzimní kontejnerová akce

18/9 2023

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky informuje občany, že i v září budou mít možnost odložit velkoobjemový odpad (nábytek, staré vybavení domácností apod.) do přistavených kontejnerů. Ty budou přistaveny celkem na 24 místech podle níže uvedeného rozvrhu.

Podzimní kontejnerová akce

Přistavení 18. září – odvoz 19. září

Kontejnery budou přistaveny na těchto ulicích: Šimáčkova 1219/9, Šimáčkova 1011/25, Gen. Hrušky 1210/22, J. Trnky 1149/1, Gen. Janka 1158/5, Baarova 1147/2, Rtm. Gucmana 1191/1

a na křižovatce ulic Marie Pujmanové a Sušilovy.

Přistavení 19. září odvoz 20. září

Kontejnery budou přistaveny na křižovatce ulic Kubelíkovy a Vršovců, J. Šavla a Mojmírovců,

Karasovy a Mládí, na ulicích V Zátiší 622/14, Vršovců 1552/19, Slavníkovců 729/18, Emila

Filly 1043/5 a Jasinkově 1552/10 (Bedřiška).

Přistavení 20. září – odvoz 21. září

Kontejnery budou přistaveny na křižovatce ulic Lázeňské a Žákovské, Matrosovovy

a Kukučínovy, Kremličkovy a Prostorné, Kopaniny a Kalusově, Daliborově a Martinské,

na ulicích Ladislava Ševčíka 787/18, Fráni Šrámka 2440/10 a Zelené 2420/76.

Do velkoobjemových kontejnerů patří nábytek, koberce, matrace, garnýže, textil, sanitární

keramika, vany a další objemné odpady.

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED-svítidla,

baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň).